Lelki fejlődésünk Adventkor

Advent misztériuma

Mit jelent nekünk az Advent? A Karácsony?

 

Nagyon szeretjük az adventi készülődést, a karácsonyi meghittséget, viszont komolyan vessszük a szellemi - lelki próbát és fejlődést, amit ez az időszak tartogat számunkra.

Advent időszakában a fény ünnepére készülünk, mégis ekkor van a legnagyobb sötétség is a világunkban és ez a lelki fejlődésünk legfőbb időszaka az évkörben.

Egészen az őszi napfordulótól a karácsonyig tartó időszak a belső megpróbáltatások ideje. Ebben az időszakban egyre csökken a fény, és növekszik a sötétség a világban. Ahogy kinn a Nap fénye, ugyanúgy bennünk is a szellemi fény.

Az Advent időszakában már, a bennünk élő "ellenerők" különösen nagy intenzitással igyekeznek előtérbe kerülni. Ilyenkor megerősíthetjük az erkölcsi-szellemi erőinket, és ezáltal nagy lehetőséget kapunk Advent időszakában a lelki fejlődésre. 

Advent időszaka lehetőség és számadás is egyben. Lehetőség az előrelépésre és fejlődésre, számadás az eddig megszerzett tudásról és megkapott kegyelmek használatáról. Az ember ezen időszak alatt önmagában bízva és hitére támaszkodva bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Ez a négy hét bizonyságtétel Önmagunk számára, hogy képesek vagyunk fejlődni, utunkon kitartunk.

Advent négy hetében négy próbát tehetünk, és ezek által négyféle morális képességet erősíthetünk meg önmagunkban. Ha a Szeretet – Hit és Remény energiáit folyamatosan magunkban megtartjuk, és az isteni erényeket behívjuk, mindezeken keresztül megerősödve haladunk tovább a fejlődés útján.

Advent első hete - Igazságosság - Mihály 

meg akarják téveszteni az ember külső és belső érzékeit, hogy megrontsák az ember és a világ helyes viszonyát. Ha az ember elbukik ebben a kísértésben, az a veszély fenyegeti, hogy elveszti belső önállóságának érzését, a „lelki felegyenese-déshez” szükséges erőt. Ez azonban a legmélyebb kétségbeesés szakadékába, az igazi lelki halálba taszítaná. Ezért, hogy ennek az első kísértésnek ellent tudjon állni, az embernek nagymértékben ki kellene fejlesztenie lelkében az igazságosság erényét: a finom belső fogékonyságot a természetben és az emberben mindenütt uralkodó igazságos kozmikus erők iránt.

Az első próba különösen a fizikai testünknek jelent kihívást. Az belső ellenerők a külső és belső érzékelésünket akarják megtéveszteni. Ha az ember elbukik ebben a kísértésben, az a veszély fenyegeti, hogy elveszti belső önállóságának érzését, a „lelki felegyenesedéshez” szükséges erőt, ilyenkor az ember és a világ helyes viszonya megbomlik, és az emberekben ez kétségbeeséshez vezet.

Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye.  Ami egyetemes szinten a karma, az egyéni szinten az igazságosság, és igazságos csak az lehet, aki bizonyos egyetemes igazságok birtokában van.Az igazságosság mint kozmikus törvény, a karmában jut kifejezésre, a karma pedig a sorssá vált tett. Az igazságosság segít meglátni mindennek az isteni oldalát és feltárja előttünk az álságot.

Az igazság pedig a helyes megismerés gyermeke és végül az igazságosság erénye tesz minket emberré, - az önmagunkhoz és másokhoz való őszinte, tudatos hozzáállás.

Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni.
Hívjuk be ezen a héten az Igazságosság Lelkét, és Mihály segítségével fogadjuk be energiáit.

 

Advent második hete - Mértékletesség, megfontoltság - Melkizédek

A második próba az éteri testre hat leginkább. Olyan hajlamok erősödhetnek meg bennünk, amelyek a vágyak önző, mértéktelen megnövekedéséhez vezethetnek.

Ezen a héten a tudatos mértékletesség az ember fegyvere. Igyekezzünk tudatosan a szükségleteinket és ne az igényeinket kielégíteni. Ha kiterjesztjük a tudatosságot a beszédünkre is, megszülethet bennünk a megfontoltság erénye. Ilyenkor először gondolkodunk, és ezt követően beszélünk.

Meg kell tanulnunk követni a magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül. 

Advent harmadik hete - Bátorság - Metatron

A harmadik próba elsősorban az asztrális testre hat: a belső erők félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni bennünk. Úgy érezhetjük, hogy elveszítjük lelki egyensúlyunkat, - mintha a lelkünk három ereje vadállattá akarna változni, akik azzal fenyegetnek, hogy ránk rohannak és elnyelnek.

  • Akarat => vad bika
  • Érzés => üvöltő oroszlán
  • Gondolat => ragadozó sas

A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A félelem pedig képes az embert olyan dolgokra késztetni, amit nem szeretne megtenni. A bátorság erejével képesek vagyunk ezen lélekrészeinket újra egyensúlyban hozni.

Ezt jelképezi a Szfinx : feje Ember, mellkasa, első lába Oroszlán, hátsó része Bika, szárnyai pedig a Sas.

Bátorságra van szükségünk, hogy megszelíditsük ezeket a belső erőket. Az embernek a legnehezebb helyzetben is meg kell találnia a helyes megoldást a szellem sugallatára hallgatva. Meg kell őrizzük lélekjelenlétüket!

 

Advent negyedik hete - Bölcsesség - Jézus

Az egyensúly kialakítását követően teljes lényünkre hat a próba. A téli napfordulót közvetlenül megelőző időben elérkezhetünk önmagunkban a szellemi világ küszöbéhez. Ilyenkor nyílik lehetőségünk új szellemi bölcsességek felvételére, ha  a megjelenő intenzív erők próbáját kiálljuk.

Ez a belső magány próbája. A felsőbb szellemi hierarchiák eltávolodásából keletkező kozmikus magány érzésén át jutunk el a belső egység megéléséig, ami  elvezet a szellemi megismeréshez.

Így, ha kiálljuk a próbát Advent negyedik hetében van lehetőségünk a szellemi bölcsesség megszerzésére és megtartására.

A sikeresen teljesített előző három próba után, a negyedik héten megnyíló lehetőséggel élni, hogy kapcsolatba kerüljünk a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a Karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését.

 

Ezt a fejlődést, ezt a fényt ünnepelhetjük Karácsony estéjén szeretteinkkel.

Ezen próbák által, az erényeink fejlődésével nagyobb belső lelki erőre tehetünk szert és általuk egész életünk boldogabbá válhat.

 

Legyen szép karácsonyunk!

Szeretném elsőként elolvasni a legújabb cikkeket.